Pretože detské sny sa začínajú plniť už v laviciach

Spolupráca so školami je pre našu spoločnosť dôležitá. Uvedomujeme si, že napĺňanie potrieb pracovného trhu je možné hlavne so vzdelanými, vychovanými, zručnými a dobre orientovanými novými generáciami.

Vzdelávanie a výchovu, záujem o techniku a dopravné prostriedky je potrebné podporovať už od ranného veku a to formou zážitkov. Dôležité je umožniť ich uchopenie formou podporných programov pre materské a základné školy.

Našim cieľom je dať žiakom už na strednej škole mať možnosť pripravovať sa na budúce povolanie, tak aby mali šancu byť šťastnými v pracovnom živote, dať novej generácii šancu na splnenie detských snov. Pre naplnenie tejto misie potrebujú školy podporu pracovného trhu, podporu od tých, ktorí poznajú potreby a možný vývoj pracovného trhu. Je dôležité spájať teóriu s praxou, preto prepájame zamestnávateľov so základnými a strednými školami a zabezpečujeme im komplexnú službu, súčasťou ktorej je príprava a realizácia podporných podujatí. Pomáhame zamestnávateľom s náborom žiakov a rozvojom duálneho vzdelávania.

Materské a základné školy

Exkurzie

Súťaže

Podporné vzdelávacie programy

Stredné školy

Úzko spolupracuje so strednými odbornými školami, ktorých študenti majú možnosť absolvovať odbornú prax v niektorej zo spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.

Majú príležitosť spoznať priemyselnú výrobu a mnoho povolaní s ňou spojených, v oblasti dopravy podrobne priblížime profesiu rušňovodič, elektromechanik alebo mechanik opravár koľajových vozidiel. V reálnej praxi, sa študenti bližšie zoznámia s pracovným prostredím, s technologickým procesmi a pracovnými povinnosťami.

Podporujeme systém duálneho vzdelávania a systém duálneho vzdelávania 18+.

RailJOB sa aktívne snaží podieľať na podpore nových vzdelávacích programoch pre nedostatkové profesie (napr. rušňovodič) , podporných programoch na spropagovaní učebných a študijných programov technického a dopravného zamerania ako aj aktívneho vyhľadávania vhodných záujemcov o takýto druh štúdia a vzdelávania.

Exkurzie

Sprostredkujeme pre študentov exkurzie do prevádzok zamestnávateľov podľa odborov štúdia. Študentom budú predstavené nové postupy, technológie, súčasné trendy v priemysle, logistike, doprave a obchode.

Odborná prax

Sprostredkujeme študentom možnosť absolvovania odbornej praxe na základe individuálneho záujmu a kapacít spoločností, ktoré spolupracujú s našou spoločnosťou.

Vysoké školy & univerzity

Odborné stáže

Konzultácie

Brigády

Poradenstvo k zamestnaniu už počas štúdia

Spolupracujúce stredné školy

Spolupracujúce vysoké školy & univerzity

    Odporučte k spolupráci svoju školu

    Nastavenie cookies a ochrany osobných údajov

    Naše webové stránky a ich subdomény (napr. Rezervačný systém a ďalšie) používajú pri poskytovaní služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Pokiaľ budete mať vo svojom webovom prehliadači povolené použitie cookies, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.